özet ekranı

 • Açıklama :

SummScreen Özetleme veri seti, anonimleştirilmemiş, tokenleştirilmemiş versiyon.

Eğitim/val/test bölmeleri ve filtreleme, son belirtilmiş veri kümesini temel alır, ancak sağlanan dökümler ve özetler, belirteçleştirilmemiş metni temel alır.

İki özellik vardır:

@article{DBLP:journals/corr/abs-2104-07091,
 author  = {Mingda Chen and
        Zewei Chu and
        Sam Wiseman and
        Kevin Gimpel},
 title   = {SummScreen: {A} Dataset for Abstractive Screenplay Summarization},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/2104.07091},
 year   = {2021},
 url    = {https://arxiv.org/abs/2104.07091},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {2104.07091},
 timestamp = {Mon, 19 Apr 2021 16:45:47 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-2104-07091.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

sumscreen/fd (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : ForeverDreaming

 • Veri kümesi boyutu : 132.99 MiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Evet

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 337
'train' 3.673
'validation' 338
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'episode_number': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'episode_title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'recap': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'show_title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'transcript': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'transcript_author': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
bölüm_numarası Metin tf.string
bölüm_başlığı Metin tf.string
özet Metin tf.string
başlığı göster Metin tf.string
Transcript Metin tf.string
transkript_author Metin tf.string

özet ekranı/tms

 • Yapılandırma açıklaması : TVMegaSite

 • Veri kümesi boyutu : 592.53 MiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Hayır

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 1.793
'train' 18.915
'validation' 1.795
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'episode_summary': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'recap': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'recap_author': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'show_title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'transcript': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'transcript_author': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
bölüm_özeti Metin tf.string
özet Metin tf.string
recap_author Metin tf.string
başlığı göster Metin tf.string
Transcript Metin tf.string
transkript_author tensör (Hiçbiri,) tf.string