sahne_parse150

Sahne ayrıştırma, bir görüntüyü gökyüzü, yol, kişi ve yatak gibi anlamsal kategorilerle ilişkili farklı görüntü bölgelerine bölmek ve ayrıştırmaktır. MIT Scene Parsing Benchmark (SceneParse150), sahne ayrıştırma algoritmaları için standart bir eğitim ve değerlendirme platformu sağlar.

Bölmek Örnekler
'test' 2.000
'train' 20.210
  • Özellikler:
FeaturesDict({
    'annotation': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
})
  • Citation:
@inproceedings{zhou2017scene,
title={Scene Parsing through ADE20K Dataset},
author={Zhou, Bolei and Zhao, Hang and Puig, Xavier and Fidler, Sanja and Barriuso, Adela and Torralba, Antonio},
booktitle={Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
year={2017}
}