eurosat

 • Açıklama :

EuroSAT veri seti, 13 spektral bandı kapsayan ve 27000 etiketli ve coğrafi referanslı örneklerle 10 sınıftan oluşan Sentinel-2 uydu görüntülerine dayanmaktadır.

İki veri kümesi sunulur: - rgb: Yalnızca JPEG görüntüsü olarak kodlanmış optik R, G, B frekans bantlarını içerir. - tümü: Orijinal değer aralığındaki (float32) 13 bandın tümünü içerir.

URL: https://github.com/phelber/eurosat

Bölmek Örnekler
'train' 27.000
@misc{helber2017eurosat,
  title={EuroSAT: A Novel Dataset and Deep Learning Benchmark for Land Use and Land Cover Classification},
  author={Patrick Helber and Benjamin Bischke and Andreas Dengel and Damian Borth},
  year={2017},
  eprint={1709.00029},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CV}
}

eurosat/rgb (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : Sentinel-2 RGB kanalları

 • İndirme boyutu : 89.91 MiB

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
dosya adı Metin tf.string
resim resim (64, 64, 3) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64

eurosat/hepsi

 • Yapılandırma açıklaması : 13 Sentinel-2 kanalı

 • İndirme boyutu : 1.93 GiB

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
  'sentinel2': Tensor(shape=(64, 64, 13), dtype=tf.float32),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
dosya adı Metin tf.string
etiket sınıf etiketi tf.int64
nöbetçi2 tensör (64, 64, 13) tf.float32