çok dilli

Tek seferlik öğrenme için Omniglot veri seti. Bu veri seti, 50 farklı alfabeden 1623 farklı el yazısı karakteri içerir.

Bölmek Örnekler
'small1' 2.720
'small2' 3.120
'test' 13,180
'train' 19.280
 • Özellikler :
FeaturesDict({
  'alphabet': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=50),
  'alphabet_char_id': tf.int64,
  'image': Image(shape=(105, 105, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1623),
})

görselleştirme

 • alıntı :
@article{lake2015human,
 title={Human-level concept learning through probabilistic program induction},
 author={Lake, Brenden M and Salakhutdinov, Ruslan and Tenenbaum, Joshua B},
 journal={Science},
 volume={350},
 number={6266},
 pages={1332--1338},
 year={2015},
 publisher={American Association for the Advancement of Science}
}