ted_hrlr_translate

 • Açıklama :

Birinin yüksek kaynak diğerinin düşük kaynak olduğu benzer dil çiftlerini karşılaştırmak için TED konuşma dökümlerinden türetilen veri kümeleri.

@inproceedings{Ye2018WordEmbeddings,
 author = {Ye, Qi and Devendra, Sachan and Matthieu, Felix and Sarguna, Padmanabhan and Graham, Neubig},
 title  = {When and Why are pre-trained word embeddings useful for Neural Machine Translation},
 booktitle = {HLT-NAACL},
 year  = {2018},
 }

ted_hrlr_translate/az_to_en (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : Düz metinde az'den en'e çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 903
'train' 5,946
'validation' 671
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'az': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
az Metin tf.string
tr Metin tf.string

ted_hrlr_translate/aztr_to_tr

 • Yapılandırma açıklaması : Düz metin olarak az_tr'den en'e çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 903
'train' 188.396
'validation' 671
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'az_tr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
az_tr Metin tf.string
tr Metin tf.string

ted_hrlr_translate/be_to_en

 • Yapılandırma açıklaması : Be'den en'e düz metin olarak çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 664
'train' 4,509
'validation' 248
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'be': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
olmak Metin tf.string
tr Metin tf.string

ted_hrlr_translate/beru_to_tr

 • Yapılandırma açıklaması : düz metin olarak be_ru'dan en'e çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 664
'train' 212.614
'validation' 248
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'be_ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
be_ru Metin tf.string
tr Metin tf.string

ted_hrlr_translate/es_to_pt

 • Yapılandırma açıklaması : Düz metinde es'den pt'ye çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 1.763
'train' 44.938
'validation' 1.016
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'es': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
es Metin tf.string
nokta Metin tf.string

ted_hrlr_translate/fr_to_pt

 • Yapılandırma açıklaması : Düz metinde fr'den pt'ye çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 1.494
'train' 43.873
'validation' 1,131
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'fr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
fr Metin tf.string
nokta Metin tf.string

ted_hrlr_translate/gl_to_en

 • Yapılandırma açıklaması : Düz metin olarak gl'den en'e çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 1.007
'train' 10.017
'validation' 682
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'gl': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
tr Metin tf.string
gl Metin tf.string

ted_hrlr_translate/glpt_to_en

 • Yapılandırma açıklaması : Düz metin olarak gl_pt'den en'e çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 1.007
'train' 61.802
'validation' 682
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'gl_pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
tr Metin tf.string
gl_pt Metin tf.string

ted_hrlr_translate/he_to_pt

 • Yapılandırma açıklaması : Düz metin olarak he'den pt'ye çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 1.623
'train' 48.511
'validation' 1,145
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'he': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
o Metin tf.string
nokta Metin tf.string

ted_hrlr_translate/it_to_pt

 • Yapılandırma açıklaması : Veri kümesini düz metin olarak pt'ye çevirir.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 1.669
'train' 46.259
'validation' 1.162
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'it': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
BT Metin tf.string
nokta Metin tf.string

ted_hrlr_translate/pt_to_en

 • Yapılandırma açıklaması : Düz metinde pt'den en'e çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 1.803
'train' 51.785
'validation' 1.193
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
tr Metin tf.string
nokta Metin tf.string

ted_hrlr_translate/ru_to_en

 • Yapılandırma açıklaması : Düz metin olarak ru'dan en'e çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 5.476
'train' 208,106
'validation' 4.805
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
tr Metin tf.string
ru Metin tf.string

ted_hrlr_translate/ru_to_pt

 • Yapılandırma açıklaması : Düz metin olarak ru'dan pt'ye çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 1.588
'train' 47.278
'validation' 1.184
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
nokta Metin tf.string
ru Metin tf.string

ted_hrlr_translate/tr_to_en

 • Yapılandırma açıklaması : Düz metin olarak tr'den en'e çeviri veri kümesi.

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 5.029
'train' 182.450
'validation' 4.045
 • Özellik yapısı :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'tr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
Tercüme
tr Metin tf.string
tr Metin tf.string