move_mnist

 • Açıklama :

El yazısı rakamların MNIST veritabanının hareketli varyantı. Bu, yazarlar tarafından model performansını raporlamak için kullanılan verilerdir. MNIST veri kümesinden eğitim/doğrulama verileri oluşturmak için tfds.video.moving_mnist.image_as_moving_sequence bakın.

Bölmek Örnekler
'test' 10.000
 • Özellikler :
FeaturesDict({
  'image_sequence': Video(Image(shape=(64, 64, 1), dtype=tf.uint8)),
})
 • alıntı :
@article{DBLP:journals/corr/SrivastavaMS15,
 author  = {Nitish Srivastava and
        Elman Mansimov and
        Ruslan Salakhutdinov},
 title   = {Unsupervised Learning of Video Representations using LSTMs},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1502.04681},
 year   = {2015},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1502.04681},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1502.04681},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:05 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/SrivastavaMS15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}