so2sat

 • Açıklama :

So2Sat LCZ42, Sentinel-1 ve Sentinel-2 uzaktan algılama uyduları tarafından elde edilen ortak kayıtlı sentetik açıklıklı radar ve multispektral optik görüntü yamalarından ve ilgili yerel iklim bölgeleri (LCZ) etiketinden oluşan bir veri kümesidir. Veri seti, dünyanın farklı kıtaları ve kültürel bölgeleri boyunca 42 şehre dağıtılmıştır.

Tam veri seti ( all ) 8 Sentinel-1 ve 10 Sentinel-2 kanalından oluşur. Alternatif olarak, yalnızca Sentinel-2'nin optik frekans bantlarını içeren, yeniden ölçeklendirilen ve JPEG olarak kodlanan rgb alt kümesi seçilebilir.

Veri Kümesi URL'si: http://doi.org/10.14459/2018MP1454690 Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Bölmek Örnekler

so2sat/rgb (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : Sentinel-2 RGB kanalları

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=17),
  'sample_id': tf.int64,
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (32, 32, 3) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64
örnek_kimliği tensör tf.int64

so2sat/hepsi

 • Yapılandırma açıklaması : 8 Sentinel-1 ve 10 Sentinel-2 kanalı

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=17),
  'sample_id': tf.int64,
  'sentinel1': Tensor(shape=(32, 32, 8), dtype=tf.float32),
  'sentinel2': Tensor(shape=(32, 32, 10), dtype=tf.float32),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
etiket sınıf etiketi tf.int64
örnek_kimliği tensör tf.int64
nöbetçi1 tensör (32, 32, 8) tf.float32
nöbetçi2 tensör (32, 32, 10) tf.float32