Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Zainstaluj TensorFlow Federated

Istnieje kilka sposobów skonfigurowania środowiska do korzystania z TensorFlow Federated (TFF):

 • Najłatwiejszy sposób nauki i korzystania z TFF nie wymaga instalacji; uruchom samouczki TensorFlow Federated bezpośrednio w przeglądarce, korzystając z Google Colaboratory .
 • Aby użyć TensorFlow Federated na komputerze lokalnym, zainstaluj pakiet TFF za pomocą menedżera pakietów pip w języku Python.
 • Jeśli masz unikalną konfigurację maszyny, utwórz pakiet TFF ze źródła.

Zainstaluj TensorFlow Federated przy użyciu pip

1. Zainstaluj środowisko programistyczne Python.

W systemie Ubuntu:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --user --upgrade virtualenv

W systemie macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --user --upgrade virtualenv

2. Utwórz środowisko wirtualne.

virtualenv --python python3 "venv"
source "venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

3. Zainstaluj wydany pakiet TensorFlow Federated Python.

pip install --upgrade tensorflow-federated

3 (alternatywnie). Zainstaluj pakiet Federated Python TensorFlow co noc.

pip install --upgrade tensorflow-federated-nightly

4. Przetestuj Federację Tensorflow.

python -c "import tensorflow_federated as tff; print(tff.federated_computation(lambda: 'Hello World')())"

Utwórz pakiet TensorFlow Federated Python ze źródła

Tworzenie pakietu stowarzyszonego języka Python TensorFlow ze źródła jest przydatne, gdy chcesz:

 • Wprowadź zmiany w TensorFlow Federated i przetestuj te zmiany w komponencie korzystającym z TensorFlow Federated przed przesłaniem lub opublikowaniem tych zmian.
 • Użyj zmian, które zostały przesłane do TensorFlow Federated, ale nie zostały opublikowane.

1. Zainstaluj środowisko programistyczne Python.

W systemie Ubuntu:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --user --upgrade virtualenv

W systemie macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --user --upgrade virtualenv

2. Zainstaluj Bazel.

Zainstaluj Bazel , narzędzie do kompilacji Tensorflow Federated.

3. Sklonuj repozytorium stowarzyszone Tensorflow.

git clone https://github.com/tensorflow/federated.git
cd "federated"

4. Zbuduj pakiet stowarzyszonego języka Python TensorFlow.

mkdir "/tmp/tensorflow_federated"
bazel run //tensorflow_federated/tools/development:build_pip_package -- \
  --nightly \
  --output_dir "/tmp/tensorflow_federated"

5. Utwórz nowy projekt.

mkdir "/tmp/project"
cd "/tmp/project"

6. Utwórz środowisko wirtualne.

virtualenv --python python3 "venv"
source "venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

7. Zainstaluj pakiet TensorFlow Federated Python.

pip install --upgrade "/tmp/tensorflow_federated/"*".whl"

8. Przetestuj Federację Tensorflow.

python -c "import tensorflow_federated as tff; print(tff.federated_computation(lambda: 'Hello World')())"