Tarihi kaydet! Google I / O 18-20 Mayıs'ta geri dönüyor Şimdi kaydolun
Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

Grafikler için farklılaştırılabilir katmanlar.

import numpy as np
import tensorflow as tf
import trimesh

import tensorflow_graphics.geometry.transformation as tfg_transformation
from tensorflow_graphics.notebooks import threejs_visualization

# Download the mesh.
!wget https://storage.googleapis.com/tensorflow-graphics/notebooks/index/cow.obj
# Load the mesh.
mesh = trimesh.load("cow.obj")
mesh = {"vertices": mesh.vertices, "faces": mesh.faces}
# Visualize the original mesh.
threejs_visualization.triangular_mesh_renderer(mesh, width=400, height=400)
# Set the axis and angle parameters.
axis = np.array((0., 1., 0.)) # y axis.
angle = np.array((np.pi / 4.,)) # 45 degree angle.
# Rotate the mesh.
mesh["vertices"] = tfg_transformation.axis_angle.rotate(mesh["vertices"], axis,
                            angle).numpy()
# Visualize the rotated mesh.
threejs_visualization.triangular_mesh_renderer(mesh, width=400, height=400)
Bir Dizüstü Bilgisayarda Çalıştırma
TensorFlow Graphics , bir dizi farklılaştırılabilir grafik katmanı (ör. Kameralar, yansıtma modelleri, ağ kıvrımları) ve makine öğrenimi modellerinde kullanılabilecek 3D görüntüleyici işlevleri (ör. seçim.

Son birkaç yılda, sinir ağı mimarilerine eklenebilen yeni, farklılaştırılabilir grafik katmanlarında bir artış görüldü. Uzamsal transformatörlerden farklılaştırılabilir grafik oluşturuculara kadar bu yeni katmanlar, yeni ve daha verimli ağ mimarileri oluşturmak için yıllarca bilgisayar görüşü ve grafik araştırmalarıyla elde edilen bilgileri kullanır. Geometrik önceliklerin ve kısıtlamaların makine öğrenimi modellerine açıkça modellenmesi, sağlam, verimli ve daha da önemlisi kendi kendini denetleyen bir şekilde eğitilebilen mimarilere kapı açar.

Başlamak için daha ayrıntılı bir genel bakışa , kurulum kılavuzuna ve API'ye bakın .