Centrum TensorFlow

TensorFlow Hub to otwarte repozytorium i biblioteka do uczenia maszynowego wielokrotnego użytku. Repozytorium tfhub.dev udostępnia wiele wstępnie wytrenowanych modeli: osadzanie tekstu, modele klasyfikacji obrazów, modele TF.js/TFLite i wiele więcej. Repozytorium jest otwarte dla współpracowników społeczności .

Biblioteka tensorflow_hub umożliwia pobranie ich i ponowne wykorzystanie w programie TensorFlow przy minimalnej ilości kodu.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

Następne kroki