Centrum TensorFlow

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

TensorFlow Hub to otwarte repozytorium i biblioteka do uczenia maszynowego wielokrotnego użytku. tfhub.dev repozytorium zapewnia wiele wstępnie przeszkolony modele: zanurzeń tekstowych, modele klasyfikacyjne obraz, TF.js / modeli TFLite i wiele więcej. Repozytorium jest otwarte dla autorów społeczności .

tensorflow_hub biblioteka pozwala pobierać i wykorzystywać je w swoim programie TensorFlow z minimalnej ilości kodu.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

Następne kroki