TensorFlow Merkezi

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

TensorFlow Hub, yeniden kullanılabilir makine öğrenimi için açık bir havuz ve kitaplıktır. tfhub.dev deposu birçok önceden eğitilmiş modeli sunar: metin katıştırmalarını, görüntü sınıflandırma modelleri, TF.js / TFLite modelleri ve çok daha fazlası. Depo açıktır topluluk katkıda .

tensorflow_hub kütüphane indirebilir ve kod minimum tutar ile TensorFlow programında bunları yeniden sağlar.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

Sonraki adımlar