ขั้นตอนการเผยแพร่

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เงื่อนไขการให้บริการ

การส่งแบบจำลองเพื่อเผยแพร่แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ TensorFlow Hub ที่ https://tfhub.dev/terms

ภาพรวมของกระบวนการเผยแพร่

ขั้นตอนการเผยแพร่เต็มรูปแบบประกอบด้วย:

  1. การส่งออกเนื้อหาแบบจำลองเพื่อเผยแพร่ (ดูวิธีการ ส่งออกแบบจำลอง )
  2. การเขียนหน้าผู้จัดพิมพ์และเอกสารโมเดล (ดูวิธีการ เขียนเอกสารประกอบ )
  3. ส่งคำขอดึงเพื่อตรวจสอบ (ดูวิธีการ มีส่วนร่วม )