GPU Acceleration Delegat z interpretera API

Używanie jednostek przetwarzania grafiki (GPU) do uruchamiania modeli uczenia maszynowego (ML) może radykalnie poprawić wydajność i komfort korzystania z aplikacji obsługujących technologię ML. Na urządzeniach z Androidem możesz włączyć

delegata i jeden z następujących interfejsów API:

 • Interpreter API - ten przewodnik
 • API biblioteki zadań - przewodnik
 • Natywne API (C/C++) - przewodnik

Na tej stronie opisano, jak włączyć akcelerację GPU dla modeli TensorFlow Lite w aplikacjach na Androida przy użyciu interfejsu API interpretera. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z delegata procesora GPU dla TensorFlow Lite, w tym najlepszych praktyk i zaawansowanych technik, zobacz stronę delegatów procesora GPU .

Używaj procesora graficznego z TensorFlow Lite z usługami Google Play

Interfejs API interpretera TensorFlow Lite zapewnia zestaw interfejsów API ogólnego przeznaczenia do tworzenia aplikacji do uczenia maszynowego. W tej sekcji opisano, jak używać delegata akceleratora GPU z tymi interfejsami API w TensorFlow Lite z usługami Google Play.

TensorFlow Lite z usługami Google Play to zalecana ścieżka korzystania z TensorFlow Lite na Androidzie. Jeśli Twoja aplikacja jest przeznaczona dla urządzeń, na których nie działa Google Play, zobacz sekcję dotyczącą procesora graficznego z interfejsem API interpretera i samodzielnego TensorFlow Lite .

Dodaj zależności projektu

Aby umożliwić dostęp do delegata GPU, dodaj com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu do pliku build.gradle swojej aplikacji:

dependencies {
  ...
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0'
}

Włącz akcelerację GPU

Następnie zainicjuj TensorFlow Lite za pomocą usług Google Play z obsługą GPU:

Kotlina

  val useGpuTask = TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context)

  val interpreterTask = useGpuTask.continueWith { useGpuTask ->
   TfLite.initialize(context,
     TfLiteInitializationOptions.builder()
     .setEnableGpuDelegateSupport(useGpuTask.result)
     .build())
   }
   

Jawa

  Task useGpuTask = TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context);

  Task interpreterOptionsTask = useGpuTask.continueWith({ task ->
   TfLite.initialize(context,
   TfLiteInitializationOptions.builder()
    .setEnableGpuDelegateSupport(true)
    .build());
  });
   

Możesz w końcu zainicjować interpreter przekazując GpuDelegateFactory przez InterpreterApi.Options :

Kotlina


  val options = InterpreterApi.Options()
   .setRuntime(TfLiteRuntime.FROM_SYSTEM_ONLY)
   .addDelegateFactory(GpuDelegateFactory())

  val interpreter = InterpreterApi(model, options)

  // Run inference
  writeToInput(input)
  interpreter.run(input, output)
  readFromOutput(output)
   

Jawa


  Options options = InterpreterApi.Options()
   .setRuntime(TfLiteRuntime.FROM_SYSTEM_ONLY)
   .addDelegateFactory(new GpuDelegateFactory());

  Interpreter interpreter = new InterpreterApi(model, options);

  // Run inference
  writeToInput(input);
  interpreter.run(input, output);
  readFromOutput(output);
   

Delegata procesora GPU można również używać z powiązaniem modelu ML w Android Studio. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Generowanie interfejsów modelu przy użyciu metadanych .

Używaj procesora graficznego z samodzielnym TensorFlow Lite

Jeśli Twoja aplikacja jest przeznaczona dla urządzeń, na których nie działa Google Play, możliwe jest dołączenie delegata GPU do Twojej aplikacji i używanie go z samodzielną wersją TensorFlow Lite.

Dodaj zależności projektu

Aby umożliwić dostęp do delegata GPU, dodaj org.tensorflow:tensorflow-lite-gpu-delegate-plugin do pliku build.gradle swojej aplikacji:

dependencies {
  ...
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite'
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite-gpu-delegate-plugin'
}

Włącz akcelerację GPU

Następnie uruchom TensorFlow Lite na GPU za pomocą TfLiteDelegate . W Javie możesz określić GpuDelegate za pomocą Interpreter.Options .

Kotlina

   import org.tensorflow.lite.Interpreter
   import org.tensorflow.lite.gpu.CompatibilityList
   import org.tensorflow.lite.gpu.GpuDelegate

   val compatList = CompatibilityList()

   val options = Interpreter.Options().apply{
     if(compatList.isDelegateSupportedOnThisDevice){
       // if the device has a supported GPU, add the GPU delegate
       val delegateOptions = compatList.bestOptionsForThisDevice
       this.addDelegate(GpuDelegate(delegateOptions))
     } else {
       // if the GPU is not supported, run on 4 threads
       this.setNumThreads(4)
     }
   }

   val interpreter = Interpreter(model, options)

   // Run inference
   writeToInput(input)
   interpreter.run(input, output)
   readFromOutput(output)
   

Jawa

   import org.tensorflow.lite.Interpreter;
   import org.tensorflow.lite.gpu.CompatibilityList;
   import org.tensorflow.lite.gpu.GpuDelegate;

   // Initialize interpreter with GPU delegate
   Interpreter.Options options = new Interpreter.Options();
   CompatibilityList compatList = CompatibilityList();

   if(compatList.isDelegateSupportedOnThisDevice()){
     // if the device has a supported GPU, add the GPU delegate
     GpuDelegate.Options delegateOptions = compatList.getBestOptionsForThisDevice();
     GpuDelegate gpuDelegate = new GpuDelegate(delegateOptions);
     options.addDelegate(gpuDelegate);
   } else {
     // if the GPU is not supported, run on 4 threads
     options.setNumThreads(4);
   }

   Interpreter interpreter = new Interpreter(model, options);

   // Run inference
   writeToInput(input);
   interpreter.run(input, output);
   readFromOutput(output);
   

Modele kwantowane

Biblioteki delegatów GPU dla systemu Android domyślnie obsługują modele skwantowane. Aby używać modeli skwantowanych z delegatem procesora GPU, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w kodzie. W poniższej sekcji wyjaśniono, jak wyłączyć obsługę kwantyzacji do celów testowych lub eksperymentalnych.

Wyłącz obsługę modelu skwantowanego

Poniższy kod pokazuje, jak wyłączyć obsługę modeli skwantowanych.

Jawa

GpuDelegate delegate = new GpuDelegate(new GpuDelegate.Options().setQuantizedModelsAllowed(false));

Interpreter.Options options = (new Interpreter.Options()).addDelegate(delegate);
   

Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania modeli skwantowanych z akceleracją procesora GPU, zobacz Omówienie delegowania procesora GPU .