Dzień Społeczności ML jest 9 listopada! Dołącz do nas na aktualizacje z TensorFlow Jax i więcej Dowiedz się więcej

Tensor

public class końcowy Tensor

Wpisana wielowymiarowa tablica używana w Tensorflow Lite.

Natywna uchwyt z Tensor jest zarządzany przez NativeInterpreterWrapper i nie musiały być zamknięte przez klienta. Jednak, gdy NativeInterpreterWrapper zostało zamknięte, uchwyt tensor będą unieważniane.

Klasy zagnieżdżone

klasa Tensor.QuantizationParams Parametry kwantowania, który odpowiada tabeli, QuantizationParameters , w pliku schematu TFLite Model.

Metody publiczne

Bufor bajtów
asReadOnlyBuffer ()
Zwraca tylko do odczytu ByteBuffer świetle danych tensora.
Typ danych
dataType ()
Zwraca DataType elementów przechowywanych w tensora.
int
numBytes ()
Zwraca rozmiar w bajtach danych tensora.
int
numDimensions ()
Zwraca liczbę wymiarów (czasami określane jako rangi ) tensora.
int
numElements ()
Zwraca liczbę elementów w spłaszczonym (1-D) widoku tensora.
Tensor.QuantizationParams
quantizationParams ()
Zwraca parametry kwantyzacji tensora w posiadanie Interpreter .
int[]
Kształt ()
Zwraca kształt tensora, czyli rozmiarów każdego wymiaru.
int[]
shapeSignature ()
Zwraca pierwotną postać tensora, czyli rozmiarów każdym wymiarze - zanim jakiekolwiek zmiany rozmiaru przeprowadzono.

Metody odziedziczone

Metody publiczne

publicznego ByteBuffer asReadOnlyBuffer ()

Zwraca tylko do odczytu ByteBuffer świetle danych tensora.

Ogólnie rzecz biorąc, ten sposób jest najbardziej użyteczne dla uzyskania widoku tylko do odczytu danych wyjściowych tensora * po * wnioskowania została wykonana (na przykład poprzez Interpreter.run(Object, Object) ). W szczególności, niektóre wykresy się dynamicznie w kształcie wyjścia, które mogą uczynić podawania zdefiniowanego buforu wyjściowego do portu Interpreter niewygodne. Przykładowe zastosowania:

interpreter.run(input, null);
 ByteBuffer outputBuffer = interpreter.getOutputTensor(0).asReadOnlyBuffer();
 // Copy or read from outputBuffer.
 

OSTRZEŻENIE: Jeśli tensor nie został jeszcze przydzielony, np. przed wykonaniem wnioskowania, wynik jest niezdefiniowany. Należy zauważyć, że bazowy wskaźnik tensora może się również zmienić, gdy tensor zostanie w jakikolwiek sposób unieważniony (np. jeśli zostanie wykonane wnioskowanie lub rozmiar wykresu zostanie zmieniony), więc *nie* jest* bezpieczne przechowywanie referencji do zwróconego bufora poza natychmiastowym użyciem bezpośrednio po wnioskowaniu. Przykład * złe * Wykorzystanie:

ByteBuffer outputBuffer = interpreter.getOutputTensor(0).asReadOnlyBuffer();
 interpreter.run(input, null);
 // Copy or read from outputBuffer (which may now be invalid).
 

OSTRZEŻENIE: To jest eksperymentalny interfejs, który może ulec zmianie.

Rzuty
Niedozwolony Wyjątek Argumentu jeśli dane tensorowe nie zostały przydzielone.

publicznego TypDanych dataType ()

Zwraca DataType elementów przechowywanych w tensora.

public int numBytes ()

Zwraca rozmiar w bajtach danych tensora.

public int numDimensions ()

Zwraca liczbę wymiarów (czasami określane jako rangi ) tensora.

Będzie 0 dla skalara, 1 dla wektora, 2 dla macierzy, 3 dla tensora trójwymiarowego itd.

public int numElements ()

Zwraca liczbę elementów w spłaszczonym (1-D) widoku tensora.

publiczne Tensor.QuantizationParams quantizationParams ()

Zwraca parametry kwantyzacji tensora w posiadanie Interpreter .

Tylko kwantowane tensory dysponować prawidłowymi QuantizationParameters . W przypadku tensora, który nie jest skwantowany, wartości scale i zero_point są równe 0.

Int publicznego [] Kształt ()

Zwraca kształt tensora, czyli rozmiarów każdego wymiaru.

Zwroty
  • tablica, w której i-ty element jest wielkością i-tego wymiaru tensora.

Int publicznego [] shapeSignature ()

Zwraca pierwotną postać tensora, czyli rozmiarów każdym wymiarze - zanim jakiekolwiek zmiany rozmiaru przeprowadzono. Nieznane wymiary są oznaczone wartością -1.

Zwroty
  • tablica, w której i-ty element jest wielkością i-tego wymiaru tensora.