TensorFlowLite

publiczna klasa końcowa TensorFlowLite

Statyczne metody narzędziowe do ładowania środowiska wykonawczego TensorFlowLite i kodu natywnego.

Metody publiczne

statyczna pustka
w tym ()
Upewnij się, że załadowano natywną bibliotekę TensorFlowLite.
ciąg statyczny
Wersja środowiska wykonawczego ()
Zwraca wersję domyślnego środowiska wykonawczego TensorFlowLite.
ciąg statyczny
runtimeVersion (Środowisko wykonawcze InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime )
Zwraca wersję określonego środowiska wykonawczego TensorFlowLite.
ciąg statyczny
wersja schematu ()
Zwraca wersję schematu modelu TensorFlowLite obsługiwaną przez domyślne środowisko wykonawcze TensorFlowLite.
ciąg statyczny
schemaVersion (Środowisko wykonawcze InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime )
Zwraca wersję schematu modelu TensorFlowLite obsługiwaną przez określone środowisko uruchomieniowe TensorFlowLite.
ciąg statyczny
wersja ()
Ta metoda jest przestarzała. Preferuj użycie or #schemaVersion() .

Metody dziedziczone

Metody publiczne

publiczny statyczny void init ()

Upewnij się, że załadowano natywną bibliotekę TensorFlowLite.

W przypadku niepowodzenia zgłasza błąd UnsatisfiedLinkError z odpowiednim komunikatem o błędzie.

publiczna statyczna wersja środowiska uruchomieniowego String ()

Zwraca wersję domyślnego środowiska wykonawczego TensorFlowLite.

public static String runtimeVersion (Środowisko wykonawcze InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime )

Zwraca wersję określonego środowiska wykonawczego TensorFlowLite.

Parametry
czas wykonania

publiczny statyczny ciąg schematVersion ()

Zwraca wersję schematu modelu TensorFlowLite obsługiwaną przez domyślne środowisko wykonawcze TensorFlowLite.

public static String schemaVersion (Środowisko wykonawcze InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime )

Zwraca wersję schematu modelu TensorFlowLite obsługiwaną przez określone środowisko uruchomieniowe TensorFlowLite.

Parametry
czas wykonania

publiczna statyczna wersja ciągu ()

Ta metoda jest przestarzała .
Preferuj użycie or #schemaVersion() .

Zwraca wersję podstawowego schematu modelu TensorFlowLite.