GpuDelegate.Options

publiczna klasa statyczna GpuDelegate.Options

Ta klasa jest przestarzała .
Zamiast tego użyj GpuDelegateFactory.Options .

Dziedziczy z GpuDelegateFactory.Options w celu zapewnienia zgodności z istniejącym kodem.

Dziedziczone stałe

Konstruktorzy publiczni

Opcje ()

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

Opcje publiczne ()