דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

MLIR מאחדת את התשתית לדגמי ML בעלי ביצועים גבוהים ב- TensorFlow.

פרויקט MLIR מגדיר ייצוג ביניים משותף (IR) המאחד את התשתית הדרושה לביצוע מודלים של למידת ביצועים גבוהים במודעות TensorFlow ובמסגרות ML דומות. פרויקט זה יכלול יישום של טכניקות HPC, יחד עם שילוב של אלגוריתמי חיפוש כמו למידת חיזוק. MLIR שואפת להפחית את העלות להעלאת חומרה חדשה ולשפר את השימושיות עבור משתמשי TensorFlow הקיימים.
// Syntactically similar to LLVM:
func @testFunction(%arg0: i32) {
  %x = call @thingToCall(%arg0) : (i32) -> i32
  br ^bb1
^bb1:
  %y = addi %x, %x : i32
  return %y : i32
}