Google I/O'da TensorFlow'a katılın, 11-12 Mayıs Şimdi kaydolun

Film önermek: dağıtım stratejisiyle alma

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın Kaynağı GitHub'da görüntüleyin Not defterini indir

Bu eğitimde, biz de yaptığımız gibi aynı alım modeli eğitmek için gidiyoruz temel alma öğretici, ama dağıtım stratejisi ile.

Biz gidiyoruz:

 1. Verilerimizi alın ve bir eğitim ve test setine bölün.
 2. İki sanal GPU ve TensorFlow MirroredStrategy kurun.
 3. MirroredStrategy kullanarak bir alma modeli uygulayın.
 4. MirrorredStrategy ile sığdırın ve değerlendirin.

ithalat

Önce ithalatımızı aradan çıkaralım.

pip install -q tensorflow-recommenders
pip install -q --upgrade tensorflow-datasets
import os
import pprint
import tempfile

from typing import Dict, Text

import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_recommenders as tfrs

Veri kümesinin hazırlanması

Biz yaptığımız gibi biz tamamen aynı şekilde veri kümesi hazırlamak temel alma öğretici.

# Ratings data.
ratings = tfds.load("movielens/100k-ratings", split="train")
# Features of all the available movies.
movies = tfds.load("movielens/100k-movies", split="train")

for x in ratings.take(1).as_numpy_iterator():
 pprint.pprint(x)

for x in movies.take(1).as_numpy_iterator():
 pprint.pprint(x)

ratings = ratings.map(lambda x: {
  "movie_title": x["movie_title"],
  "user_id": x["user_id"],
})
movies = movies.map(lambda x: x["movie_title"])

tf.random.set_seed(42)
shuffled = ratings.shuffle(100_000, seed=42, reshuffle_each_iteration=False)

train = shuffled.take(80_000)
test = shuffled.skip(80_000).take(20_000)

movie_titles = movies.batch(1_000)
user_ids = ratings.batch(1_000_000).map(lambda x: x["user_id"])

unique_movie_titles = np.unique(np.concatenate(list(movie_titles)))
unique_user_ids = np.unique(np.concatenate(list(user_ids)))

unique_movie_titles[:10]
{'bucketized_user_age': 45.0,
 'movie_genres': array([7]),
 'movie_id': b'357',
 'movie_title': b"One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)",
 'raw_user_age': 46.0,
 'timestamp': 879024327,
 'user_gender': True,
 'user_id': b'138',
 'user_occupation_label': 4,
 'user_occupation_text': b'doctor',
 'user_rating': 4.0,
 'user_zip_code': b'53211'}
2021-10-14 11:16:44.748468: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
{'movie_genres': array([4]),
 'movie_id': b'1681',
 'movie_title': b'You So Crazy (1994)'}
2021-10-14 11:16:45.396856: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
array([b"'Til There Was You (1997)", b'1-900 (1994)',
    b'101 Dalmatians (1996)', b'12 Angry Men (1957)', b'187 (1997)',
    b'2 Days in the Valley (1996)',
    b'20,000 Leagues Under the Sea (1954)',
    b'2001: A Space Odyssey (1968)',
    b'3 Ninjas: High Noon At Mega Mountain (1998)',
    b'39 Steps, The (1935)'], dtype=object)

İki sanal GPU kurun

Colab'inize GPU hızlandırıcıları eklemediyseniz, lütfen Colab çalışma zamanının bağlantısını kesin ve şimdi yapın. Aşağıdaki kodu çalıştırmak için GPU'ya ihtiyacımız var:

gpus = tf.config.list_physical_devices("GPU")
if gpus:
 # Create 2 virtual GPUs with 1GB memory each
 try:
  tf.config.set_logical_device_configuration(
    gpus[0],
    [tf.config.LogicalDeviceConfiguration(memory_limit=1024),
     tf.config.LogicalDeviceConfiguration(memory_limit=1024)])
  logical_gpus = tf.config.list_logical_devices("GPU")
  print(len(gpus), "Physical GPU,", len(logical_gpus), "Logical GPUs")
 except RuntimeError as e:
  # Virtual devices must be set before GPUs have been initialized
  print(e)

strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
Virtual devices cannot be modified after being initialized
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)

Bir modelin uygulanması

Biz yaptığımız gibi aynı yoldan user_model, movie_model, ölçümleri ve görevini yerine temel alma öğretici, ama biz dağıtım stratejisi kapsamında onları sarın:

embedding_dimension = 32

with strategy.scope():
 user_model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.StringLookup(
    vocabulary=unique_user_ids, mask_token=None),
  # We add an additional embedding to account for unknown tokens.
  tf.keras.layers.Embedding(len(unique_user_ids) + 1, embedding_dimension)
 ])

 movie_model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.StringLookup(
    vocabulary=unique_movie_titles, mask_token=None),
  tf.keras.layers.Embedding(len(unique_movie_titles) + 1, embedding_dimension)
 ])

 metrics = tfrs.metrics.FactorizedTopK(
  candidates=movies.batch(128).map(movie_model)
 )

 task = tfrs.tasks.Retrieval(
  metrics=metrics
 )
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

Şimdi hepsini bir modelde birleştirebiliriz. Bu tam aynıdır temel alma öğretici.

class MovielensModel(tfrs.Model):

 def __init__(self, user_model, movie_model):
  super().__init__()
  self.movie_model: tf.keras.Model = movie_model
  self.user_model: tf.keras.Model = user_model
  self.task: tf.keras.layers.Layer = task

 def compute_loss(self, features: Dict[Text, tf.Tensor], training=False) -> tf.Tensor:
  # We pick out the user features and pass them into the user model.
  user_embeddings = self.user_model(features["user_id"])
  # And pick out the movie features and pass them into the movie model,
  # getting embeddings back.
  positive_movie_embeddings = self.movie_model(features["movie_title"])

  # The task computes the loss and the metrics.
  return self.task(user_embeddings, positive_movie_embeddings)

Takma ve değerlendirme

Şimdi modeli dağıtım stratejisi kapsamında somutlaştırıyor ve derliyoruz.

Biz olduğu gibi Adagrad yerine burada Adem optimize edici kullandığınızı Not temel alma Adagrad beri öğretici burada desteklenmez.

with strategy.scope():
 model = MovielensModel(user_model, movie_model)
 model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.1))

Ardından eğitim ve değerlendirme verilerini karıştırın, gruplayın ve önbelleğe alın.

cached_train = train.shuffle(100_000).batch(8192).cache()
cached_test = test.batch(4096).cache()

Ardından modeli eğitin:

model.fit(cached_train, epochs=3)
2021-10-14 11:16:50.692190: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:461] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
Epoch 1/3
10/10 [==============================] - 8s 328ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 5.0000e-05 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 8.2500e-04 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0025 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.0220 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.0537 - loss: 70189.8047 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 70189.8047
Epoch 2/3
10/10 [==============================] - 3s 329ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 3.3750e-04 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 0.0113 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0251 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.1268 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.2325 - loss: 66736.4560 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 66736.4560
Epoch 3/3
10/10 [==============================] - 3s 332ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 0.0012 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 0.0198 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0417 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.1834 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.3138 - loss: 64871.2997 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 64871.2997
<keras.callbacks.History at 0x7fb74c479190>

TFRS'nin her iki sanal GPU'yu da kullandığını eğitim günlüğünden görebilirsiniz.

Son olarak modelimizi test setinde değerlendirebiliriz:

model.evaluate(cached_test, return_dict=True)
2021-10-14 11:17:05.371963: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:461] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
5/5 [==============================] - 4s 193ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 5.0000e-05 - factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy: 0.0013 - factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy: 0.0043 - factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy: 0.0639 - factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy: 0.1531 - loss: 32404.8092 - regularization_loss: 0.0000e+00 - total_loss: 32404.8092
{'factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy': 4.999999873689376e-05,
 'factorized_top_k/top_5_categorical_accuracy': 0.0013000000035390258,
 'factorized_top_k/top_10_categorical_accuracy': 0.00430000014603138,
 'factorized_top_k/top_50_categorical_accuracy': 0.06385000050067902,
 'factorized_top_k/top_100_categorical_accuracy': 0.1530500054359436,
 'loss': 29363.98046875,
 'regularization_loss': 0,
 'total_loss': 29363.98046875}

Bu, dağıtım stratejisi öğreticisiyle geri alma işlemini tamamlar.