จัดทำท่อส่ง TFX

ออร์เคสตราท้องถิ่น

Orchestrator ท้องถิ่นคือ Orchestrator แบบธรรมดาที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ TFX Python โดยจะรันไปป์ไลน์ในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นในกระบวนการเดียว ให้การวนซ้ำที่รวดเร็วสำหรับการพัฒนาและการดีบัก แต่ไม่เหมาะสำหรับปริมาณงานการผลิตขนาดใหญ่ โปรดใช้ Vertex Pipelines หรือ Kubeflow Pipelines สำหรับกรณีการใช้งานจริง

ลองใช้ บทแนะนำ TFX ที่ทำงานอยู่ใน Colab เพื่อเรียนรู้วิธีใช้ออเคสตราในพื้นที่