Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: AkumulujNV2

#include <math_ops.h>

Zwraca elementarną sumę listy tensorów.

streszczenie

tf.accumulate_n_v2 wykonuje tę samą operację co tf.add_n , ale nie czeka, aż wszystkie jego dane wejściowe będą gotowe przed rozpoczęciem sumowania. Może to zaoszczędzić pamięć, jeśli dane wejściowe są gotowe w różnym czasie, ponieważ minimalna pamięć tymczasowa jest proporcjonalna do rozmiaru wyjściowego, a nie rozmiaru wejściowego.

W przeciwieństwie do oryginalnego accumulate_n , accumulate_n_v2 jest różniczkowalna.

Zwraca Tensor o tym samym kształcie i typie co elementy danych inputs .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • dane wejściowe: lista obiektów Tensor , każdy o tym samym kształcie i typie.
  • kształt: Kształt elementów inputs .

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

AccumulateNV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs, PartialTensorShape shape)

Atrybuty publiczne

operation
sum

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

suma

::tensorflow::Output sum

Funkcje publiczne

AkumulujNV2

 AccumulateNV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs,
  PartialTensorShape shape
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const