Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: AccumulatorTakeGradient

#include <data_flow_ops.h>

Wyodrębnia średni gradient w podanym akumulatorze warunkowym .

streszczenie

Operacje blokują się, dopóki nie zostaną zgromadzone wystarczające (tj. Więcej niż num_required) gradientów. Jeśli akumulator zgromadził już więcej niż num_required gradientów, zwraca średnią ze zgromadzonych gradientów. Również automatycznie zwiększa zarejestrowany global_step w akumulatorze o 1 i resetuje agregat do 0.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • uchwyt: Uchwyt do akumulatora.
  • num_required: liczba gradientów wymaganych przed zwróceniem agregatu.
  • dtype: typ danych zgromadzonych gradientów. Musi odpowiadać typowi akumulatora.

Zwroty:

  • Output : średnia zgromadzonych gradientów.

Konstruktorzy i niszczyciele

AccumulatorTakeGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_required, DataType dtype)

Atrybuty publiczne

average
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

średni

::tensorflow::Output average

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

AccumulatorTakeGradient

 AccumulatorTakeGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input num_required,
  DataType dtype
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const