Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: AddSparseToTensorsMap

#include <sparse_ops.h>

Dodaj SparseTensor do SparseTensorsMap zwróć jego uchwyt.

streszczenie

SparseTensor jest reprezentowany przez trzy tensory: sparse_indices , sparse_values i sparse_shape .

Ten operator pobiera dany SparseTensor i dodaje go do obiektu kontenera ( SparseTensorsMap ). Unikalny klucz w tym kontenerze jest generowany w postaci int64 i jest to zwracana wartość.

SparseTensor można następnie odczytać jako część minibatchu, przekazując klucz jako element wektora do TakeManySparseFromTensorsMap . Aby zapewnić dostęp do poprawnej SparseTensorsMap , upewnij się, że ten sam container i shared_name są przekazywane do tej shared_name . Jeśli nie shared_name tutaj shared_name , zamiast tego użyj nazwy operacji utworzonej przez wywołanie AddSparseToTensorsMap jako shared_name przekazanej do TakeManySparseFromTensorsMap . Upewnij się, że operacje są zlokalizowane w kolokacji.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • sparse_indices: 2-D. indices metody SparseTensor .
 • sparse_values: 1-D. values SparseTensor .
 • sparse_shape: 1-D. shape SparseTensor .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • container: nazwa kontenera dla SparseTensorsMap utworzonej przez tę SparseTensorsMap .
 • shared_name: wspólna nazwa SparseTensorsMap utworzonej przez tę SparseTensorsMap . Jeśli puste, używana jest unikatowa nazwa nowej operacji .

Zwroty:

 • Output : 0-D. Uchwyt SparseTensor teraz przechowywany w SparseTensorsMap .

Konstruktorzy i niszczyciele

AddSparseToTensorsMap (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
AddSparseToTensorsMap (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const AddSparseToTensorsMap::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
sparse_handle

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: AddSparseToTensorsMap :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla AddSparseToTensorsMap .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

sparse_handle

::tensorflow::Output sparse_handle

Funkcje publiczne

AddSparseToTensorsMap

 AddSparseToTensorsMap(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

AddSparseToTensorsMap

 AddSparseToTensorsMap(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const AddSparseToTensorsMap::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)