Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ApplyAddSign

#include <training_ops.h>

Zaktualizuj „* var” zgodnie z aktualizacją AddSign.

streszczenie

m_t <- beta1 * m_ {t-1} + (1 - beta1) * g aktualizacja <- (alpha + sign_decay * znak (g) * znak (m)) * g zmienna <- zmienna - lr_t * aktualizacja

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • zmienna: powinna pochodzić ze zmiennej ().
 • m: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • lr: współczynnik skalowania. Musi być skalarem.
 • alpha: Musi być skalarem.
 • sign_decay: musi być skalarem.
 • beta: musi być skalarem.
 • grad: gradient.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True , aktualizacja tensorów var i m jest chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Zwroty:

 • Output : to samo, co „var”.

Konstruktorzy i niszczyciele

ApplyAddSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad)
ApplyAddSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad, const ApplyAddSign::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
out

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ApplyAddSign :: Attrs

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla ApplyAddSign .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

na zewnątrz

::tensorflow::Output out

Funkcje publiczne

ApplyAddSign

 ApplyAddSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad
)

ApplyAddSign

 ApplyAddSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ApplyAddSign::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)