Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Jak w

#include <math_ops.h>

Oblicza odwrotny sinus trignometryczny z elementu x.

streszczenie

Operacja tf.math.asin zwraca odwrotność tf.math.sin , tak że jeśli y = tf.math.sin(x) to x = tf.math.asin(y) .

Uwaga : Wyjście tf.math.asin będzie znajdować się w odwracalnym zakresie sinusa, tj. [-Pi / 2, pi / 2].

Na przykład:

# Note: [1.047, 0.785] ~= [(pi/3), (pi/4)]
x = tf.constant([1.047, 0.785])
y = tf.math.sin(x) # [0.8659266, 0.7068252]

tf.math.asin(y) # [1.047, 0.785] = x

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Asin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Atrybuty publiczne

operation
y

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Funkcje publiczne

Jak w

 Asin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const