Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: BiasAddGrad

#include <nn_ops.h>

Operacja wsteczna dla „BiasAdd” na tensorze „bias”.

streszczenie

Gromadzi wszystkie wartości z out_backprop do wymiaru cech. W przypadku formatu danych NHWC wymiar elementu jest ostatni. W przypadku formatu danych NCHW wymiar elementu jest przedostatnim.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • out_backprop: Dowolna liczba wymiarów.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • data_format: Określ format danych wejściowych i wyjściowych. W domyślnym formacie „NHWC” tensor odchylenia zostanie dodany do ostatniego wymiaru tensora wartości. Alternatywnie format mógłby być „NCHW”, kolejność przechowywania danych: [partia, in_channels, in_height, in_width]. Tensor zostanie dodany do „in_channels”, trzeciego do ostatniego wymiaru.

Zwroty:

  • Output : 1-D o wielkości wymiar cechą out_backprop .

Konstruktorzy i niszczyciele

BiasAddGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input out_backprop)
BiasAddGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input out_backprop, const BiasAddGrad::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

DataFormat (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: BiasAddGrad :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla BiasAddGrad .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

BiasAddGrad

 BiasAddGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input out_backprop
)

BiasAddGrad

 BiasAddGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input out_backprop,
  const BiasAddGrad::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Format danych

Attrs DataFormat(
  StringPiece x
)