Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: CheckNumerics

#include <array_ops.h>

Sprawdza tensor pod kątem wartości NaN i Inf.

streszczenie

Po uruchomieniu zgłasza błąd InvalidArgument jeśli tensor ma jakiekolwiek wartości, które nie są liczbą (NaN) ani nieskończonością (Inf). W przeciwnym razie przekazuje tensor tak, jak jest.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • komunikat: prefiks komunikatu o błędzie.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

CheckNumerics (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor, StringPiece message)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

CheckNumerics

 CheckNumerics(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor,
  StringPiece message
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const