Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ComplexAbs

#include <math_ops.h>

Oblicza zespoloną wartość bezwzględną tensora.

streszczenie

Biorąc pod uwagę tensor x liczb zespolonych, ta operacja zwraca tensor typu float lub double który jest wartością bezwzględną każdego elementu x . Wszystkie elementy x muszą być liczbami zespolonymi w postaci \(a + bj\). Wartość bezwzględną oblicza się jako \( {a^2 + b^2}\).

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

ComplexAbs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)
ComplexAbs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, const ComplexAbs::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
y

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Tout (DataType x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ComplexAbs :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybut dla ComplexAbs .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Funkcje publiczne

ComplexAbs

 ComplexAbs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

ComplexAbs

 ComplexAbs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  const ComplexAbs::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Naganiacz

Attrs Tout(
  DataType x
)