Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Złożony

#include <math_ops.h>

Konwertuje dwie liczby rzeczywiste na liczbę zespoloną.

streszczenie

Biorąc pod uwagę tensor real reprezentujący rzeczywistą część liczby zespolonej i tensor imag reprezentujący urojoną część liczby zespolonej, ta operacja zwraca liczby zespolone elementwise postaci \(a + bj\), gdzie a reprezentuje część real a b reprezentuje część imag .

Tensory wejściowe real i imag muszą mieć ten sam kształt.

Na przykład:

# tensor 'real' is [2.25, 3.25]
# tensor `imag` is [4.75, 5.75]
tf.complex(real, imag) ==> [[2.25 + 4.75j], [3.25 + 5.75j]]

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Complex (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input real, :: tensorflow::Input imag)
Complex (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input real, :: tensorflow::Input imag, const Complex::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
out

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Tout (DataType x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Complex :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla Complex .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

na zewnątrz

::tensorflow::Output out

Funkcje publiczne

Złożony

 Complex(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input real,
  ::tensorflow::Input imag
)

Złożony

 Complex(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input real,
  ::tensorflow::Input imag,
  const Complex::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Naganiacz

Attrs Tout(
  DataType x
)