przepływ tensorowy:: ops:: Cumsum

#include <math_ops.h>

Oblicz skumulowaną sumę tensora x wzdłuż axis .

Streszczenie

Domyślnie ta operacja wykonuje sumę inkluzywną, co oznacza, że ​​pierwszy element danych wejściowych jest identyczny z pierwszym elementem danych wyjściowych:

tf.cumsum([a, b, c]) # => [a, a + b, a + b + c]

Ustawiając exclusive kwarg na True , zamiast tego wykonywany jest ekskluzywny cumsum:

tf.cumsum([a, b, c], exclusive=True) # => [0, a, a + b]

Ustawiając reverse kwarg na True , cumsum jest wykonywany w przeciwnym kierunku:

tf.cumsum([a, b, c], reverse=True) # => [a + b + c, b + c, c]

Jest to bardziej wydajne niż używanie oddzielnych operacji tf.reverse .

reverse i exclusive kwargi można również łączyć:

tf.cumsum([a, b, c], exclusive=True, reverse=True) # => [b + c, c, 0]

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • x: Tensor . Musi to być jeden z następujących typów: float32 , float64 , int64 , int32 , uint8 , uint16 , int16 , int8 , complex64 , complex128 , qint8 , quint8 , qint32 , half .
 • oś: Tensor typu int32 (domyślnie: 0). Musi należeć do zakresu [-rank(x), rank(x)) .

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • Exclusive: Jeśli True , wykonaj ekskluzywne cumsum.
 • odwrotna: bool (domyślnie: fałsz).

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

Cumsum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input axis)
Cumsum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input axis, const Cumsum::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
out

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Exclusive (bool x)
Reverse (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: Cumsum:: Atrybuty

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla Cumsum .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

na zewnątrz

::tensorflow::Output out

Funkcje publiczne

Cumsum

 Cumsum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input axis
)

Cumsum

 Cumsum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input axis,
 const Cumsum::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Ekskluzywny

Attrs Exclusive(
 bool x
)

Odwracać

Attrs Reverse(
 bool x
)