Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: Dekoduj i przycinajJpeg

#include <image_ops.h>

Dekoduj i przycinaj obraz zakodowany w formacie JPEG do tensora uint8.

Streszczenie

channels attr wskazują żądaną liczbę kanałów kolorów dla dekodowanego obrazu.

Akceptowane wartości to:

 • 0: Użyj liczby kanałów w obrazie zakodowanym w formacie JPEG.
 • 1: wyprowadź obraz w skali szarości.
 • 3: wyprowadź obraz RGB.

W razie potrzeby obraz zakodowany w formacie JPEG jest przekształcany w celu dopasowania do żądanej liczby kanałów kolorów.

ratio attr pozwala na skalowanie obrazu w dół o współczynnik całkowity podczas dekodowania. Dozwolone wartości to: 1, 2, 4 i 8. Jest to znacznie szybsze niż późniejsze skalowanie obrazu w dół.

Jest to równoważne kombinacji dekodowania i przycinania, ale znacznie szybsze dzięki dekodowaniu tylko częściowego obrazu jpeg.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • zawartość: 0-D. Obraz zakodowany w formacie JPEG.
 • crop_window: 1-D. Okno przycinania: [przycięcie_y, przycięcie_x, przycięcie_wysokość, przycięcie_szerokość].

Atrybuty opcjonalne (zobacz Attrs ):

 • kanały: Liczba kanałów kolorów dla dekodowanego obrazu.
 • współczynnik: współczynnik skalowania w dół.
 • fancy_upscaling: Jeśli true, użyj wolniejszego, ale przyjemniejszego skalowania płaszczyzn chrominancji (tylko yuv420/422).
 • try_recover_truncated: Jeśli prawda, spróbuj odzyskać obraz z obciętych danych wejściowych.
 • accept_fraction: Minimalny wymagany ułamek linii przed akceptacją obciętego wejścia.
 • dct_method: ciąg określający wskazówkę dotyczącą algorytmu używanego do dekompresji. Wartość domyślna to „”, która mapuje do wartości domyślnej specyficznej dla systemu. Obecnie prawidłowe wartości to ["INTEGER_FAST", "INTEGER_ACCURATE"]. Wskazówka może zostać zignorowana (np. wewnętrzna biblioteka jpeg zmieni się na wersję, która nie ma tej konkretnej opcji).

Zwroty:

 • Output : 3-D z kształtem [height, width, channels] ..

Konstruktory i destruktory

DecodeAndCropJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, :: tensorflow::Input crop_window)
DecodeAndCropJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, :: tensorflow::Input crop_window, const DecodeAndCropJpeg::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

image
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

AcceptableFraction (float x)
Channels (int64 x)
DctMethod (StringPiece x)
FancyUpscaling (bool x)
Ratio (int64 x)
TryRecoverTruncated (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: DecodeAndCropJpeg:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla DecodeAndCropJpeg .

Atrybuty publiczne

obraz

::tensorflow::Output image

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Dekoduj i przycinajJpeg

 DecodeAndCropJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 ::tensorflow::Input crop_window
)

Dekoduj i przycinajJpeg

 DecodeAndCropJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 ::tensorflow::Input crop_window,
 const DecodeAndCropJpeg::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Dopuszczalny ułamek

Attrs AcceptableFraction(
 float x
)

Kanały

Attrs Channels(
 int64 x
)

Metoda Dct

Attrs DctMethod(
 StringPiece x
)

Ekskluzywne Upscaling

Attrs FancyUpscaling(
 bool x
)

Stosunek

Attrs Ratio(
 int64 x
)

TryRecoverSkrócony

Attrs TryRecoverTruncated(
 bool x
)