Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: DecodeBase64

#include <string_ops.h>

Dekoduj bezpieczne dla sieci ciągi zakodowane w base64.

streszczenie

Dane wejściowe mogą, ale nie muszą, mieć dopełnienie na końcu. Zobacz EncodeBase64, aby uzyskać dopełnienie. Bezpieczny w Internecie oznacza, że ​​dane wejściowe muszą zawierać - i _ zamiast + i /.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • wejście: ciągi Base64 do zdekodowania.

Zwroty:

  • Output : zdekodowane ciągi.

Konstruktorzy i niszczyciele

DecodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

DecodeBase64

 DecodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const