Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: EncodeBase64

#include <string_ops.h>

Koduj ciągi znaków w bezpiecznym dla sieci formacie base64.

streszczenie

Więcej informacji na temat formatu base64 można znaleźć w następującym artykule: en.wikipedia.org/wiki/Base64. Ciągi Base64 mogą mieć dopełnienie znakiem „=” na końcu, tak że zakodowany ma długość będącą wielokrotnością 4. Zobacz sekcję Wypełnienie powyższego łącza.

Bezpieczny dla sieci oznacza, że ​​koder używa - i _ zamiast + i /.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • wejście: ciągi do zakodowania.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • pad: Bool, czy wyściółka jest zastosowana na końcach.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

EncodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
EncodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const EncodeBase64::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Pad (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: EncodeBase64 :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla EncodeBase64 .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

EncodeBase64

 EncodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

EncodeBase64

 EncodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const EncodeBase64::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Podkładka

Attrs Pad(
  bool x
)