Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: DekodujBmp

#include <image_ops.h>

Dekoduj pierwszą klatkę obrazu zakodowanego w formacie BMP na tensor uint8.

Streszczenie

channels attr wskazują żądaną liczbę kanałów kolorów dla dekodowanego obrazu.

Akceptowane wartości to:

 • 0: Użyj liczby kanałów w obrazie zakodowanym w formacie BMP.
 • 3: wyprowadź obraz RGB.
 • 4: wyprowadź obraz RGBA.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • zawartość: 0-D. Obraz zakodowany w formacie BMP.

Zwroty:

 • Output : 3-D z kształtem [height, width, channels] . Zamówienie RGB

Konstruktory i destruktory

DecodeBmp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)
DecodeBmp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, const DecodeBmp::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

image
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Channels (int64 x)

Struktury

tensorflow:: ops:: DecodeBmp:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla DecodeBmp .

Atrybuty publiczne

obraz

::tensorflow::Output image

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

DekodujBmp

 DecodeBmp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents
)

DekodujBmp

 DecodeBmp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input contents,
 const DecodeBmp::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Kanały

Attrs Channels(
 int64 x
)