przepływ tensorowy:: ops:: DecodePaddedRaw

#include <parsing_ops.h>

Reinterpretuj bajty ciągu jako wektor liczb.

Streszczenie

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • input_bytes: Tensor ciągu do zdekodowania.
 • fixed_length: Długość w bajtach każdego elementu zdekodowanego wyniku. Musi być wielokrotnością rozmiaru typu wyjściowego.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • Little_endian: Określa, czy dane wejściowe input_bytes są w kolejności Little-Endian. Ignorowane w przypadku wartości out_type przechowywanych w jednym bajcie, np. uint8

Zwroty:

 • Output : Tensor z jednym wymiarem więcej niż bytes wejściowe. Dodany wymiar będzie miał rozmiar równy długości elementów bytes podzielonej przez liczbę bajtów reprezentujących out_type .

Konstruktory i destruktory

DecodePaddedRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_bytes, :: tensorflow::Input fixed_length, DataType out_type)
DecodePaddedRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_bytes, :: tensorflow::Input fixed_length, DataType out_type, const DecodePaddedRaw::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

LittleEndian (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: DecodePaddedRaw:: Atrybuty

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla DecodePaddedRaw .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

DecodePaddedRaw

 DecodePaddedRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_bytes,
 ::tensorflow::Input fixed_length,
 DataType out_type
)

DecodePaddedRaw

 DecodePaddedRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_bytes,
 ::tensorflow::Input fixed_length,
 DataType out_type,
 const DecodePaddedRaw::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

LittleEndian

Attrs LittleEndian(
 bool x
)