Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: DeserializeSparse

#include <sparse_ops.h>

Deserializacja obiektów SparseTensor .

streszczenie

Dane wejściowe serialized_sparse muszą mieć kształt [?, ?, ..., ?, 3] gdzie ostatni wymiar przechowuje zserializowane obiekty SparseTensor a pozostałe N wymiarów (N> = 0) odpowiadają partii. SparseTensor oryginalnych obiektów SparseTensor muszą być zgodne. Kiedy SparseTensor jest ostatni SparseTensor , jego ranga jest rangą przychodzących obiektów SparseTensor plus N; rzadkie tensory zostały połączone wzdłuż nowych wymiarów, po jednym dla każdej partii.

Wartości SparseTensor wyjściowego obiektu SparseTensor dla oryginalnych wymiarów są maksymalnymi wartościami kształtu wejściowych obiektów SparseTensor dla odpowiednich wymiarów. Nowe wymiary pasują do rozmiaru partii.

SparseTensor że indeksy wejściowych obiektów SparseTensor są uporządkowane w standardowym porządku leksykograficznym. Jeśli tak nie jest, po tym kroku uruchom SparseReorder aby przywrócić kolejność indeksów.

Na przykład, jeśli sygnał wejściowy serializowane to [2 x 3] Matryca reprezentujących dwa oryginalne SparseTensor obiekty:

index = [ 0]
    [10]
    [20]
values = [1, 2, 3]
shape = [50]

i

index = [ 2]
    [10]
values = [4, 5]
shape = [30]

wtedy ostateczny SparseTensor będzie miał postać:

index = [0 0]
    [0 10]
    [0 20]
    [1 2]
    [1 10]
values = [1, 2, 3, 4, 5]
shape = [2 50]

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • serialized_sparse: zserializowane obiekty SparseTensor . Ostatni wymiar musi mieć 3 kolumny.
 • dtype: The dtype od szeregowej SparseTensor obiektów.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

DeserializeSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized_sparse, DataType dtype)

Atrybuty publiczne

operation
sparse_indices
sparse_shape
sparse_values

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

sparse_indices

::tensorflow::Output sparse_indices

sparse_shape

::tensorflow::Output sparse_shape

rzadkie_wartości

::tensorflow::Output sparse_values

Funkcje publiczne

DeserializeSparse

 DeserializeSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized_sparse,
 DataType dtype
)