Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Diag

#include <array_ops.h>

Zwraca diagonalny tensor o podanych wartościach przekątnych.

streszczenie

Biorąc pod uwagę diagonal , ta operacja zwraca tensor z diagonal i wszystkim innym wypełnionym zerami. Przekątną oblicza się w następujący sposób:

Załóżmy, że diagonal ma wymiary [D1, ..., Dk], to wynikiem jest tensor rzędu 2k o wymiarach [D1, ..., Dk, D1, ..., Dk], gdzie:

output[i1,..., ik, i1,..., ik] = diagonal[i1, ..., ik] i 0 wszędzie indziej.

Na przykład:

# 'diagonal' is [1, 2, 3, 4]
tf.diag(diagonal) ==> [[1, 0, 0, 0]
            [0, 2, 0, 0]
            [0, 0, 3, 0]
            [0, 0, 0, 4]]

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • przekątna: tensor rangi k, gdzie k wynosi co najwyżej 1.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Diag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input diagonal)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Diag

 Diag(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input diagonal
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const