Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Dilation2DBackpropInput

#include <nn_ops.h>

Oblicza gradient morfologicznej dylatacji 2-D w odniesieniu do wejścia.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • dane wejściowe: 4-D z kształtem [batch, in_height, in_width, depth] .
 • filtr: 3-W z kształtem [filter_height, filter_width, depth] .
 • out_backprop: 4-D z kształtem [batch, out_height, out_width, depth] .
 • kroki: 1-D długości 4. Krok przesuwanego okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego. Musi być: [1, stride_height, stride_width, 1] .
 • współczynniki: 1-D długości 4. Krok wejściowy dla przedsionkowego rozszerzenia morfologicznego. Musi być: [1, rate_height, rate_width, 1] .
 • padding: typ algorytmu dopełniania, który ma być używany.

Zwroty:

 • Output : 4-D z kształtem [batch, in_height, in_width, depth] .

Konstruktorzy i niszczyciele

Dilation2DBackpropInput (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

Atrybuty publiczne

in_backprop
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

in_backprop

::tensorflow::Output in_backprop

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Dilation2DBackpropInput

 Dilation2DBackpropInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const