Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxesV2

#include <image_ops.h>

Narysuj obwiednie na grupie obrazów.

streszczenie

Tworzy kopię images ale rysuje na górze pikseli zero lub więcej obwiedni określonych przez lokalizacje w boxes . Współrzędne każdego obwiedni w boxes są kodowane jako [y_min, x_min, y_max, x_max] . Współrzędne obwiedni są zmienne w [0.0, 1.0] stosunku do szerokości i wysokości obrazu znajdującego się pod spodem.

Na przykład, jeśli obraz ma 100 x 200 pikseli (wysokość x szerokość), a obwiednia ma wartość [0.1, 0.2, 0.5, 0.9] , współrzędne lewego górnego i prawego dolnego rogu obwiedni będą wynosić (40, 10) do (100, 50) (we współrzędnych (x, y)).

Części obwiedni mogą znajdować się poza obrazem.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • obrazy: 4-D z kształtem [batch, height, width, depth] . Zestaw obrazów.
  • prostokąty: 3-W z kształtem [batch, num_bounding_boxes, 4] zawierające obwiednie.
  • kolory: 2-D. Lista kolorów RGBA do przełączenia w ramkach.

Zwroty:

  • Output : 4-D o takim samym kształcie jak images . Zestaw obrazów wejściowych z obwiedniami narysowanymi na obrazach.

Konstruktorzy i niszczyciele

DrawBoundingBoxesV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input colors)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

DrawBoundingBoxesV2

 DrawBoundingBoxesV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input boxes,
  ::tensorflow::Input colors
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const