Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Pusty

#include <array_ops.h>

Tworzy tensor o podanym kształcie.

streszczenie

Operacja ta tworzy tensor shape i dtype .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • kształt: 1-D. Reprezentuje kształt tensora wyjściowego.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • init: Jeśli True, zainicjuj zwrócony tensor domyślną wartością dtype. W przeciwnym razie implementacja może nie inicjować zawartości tensora.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Empty (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
Empty (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const Empty::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Init (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Empty :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla Empty .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Pusty

 Empty(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

Pusty

 Empty(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const Empty::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

W tym

Attrs Init(
 bool x
)