Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: KodujJpeg

#include <image_ops.h>

Zakoduj obraz w formacie JPEG.

Streszczenie

image jest trójwymiarowym tensorem kształtu uint8 [height, width, channels] .

format attr może być użyty do zastąpienia formatu koloru zakodowanego wyjścia. Wartości mogą być:

 • `'' : Use a default format based on the number of channels in the image. * skala szarości : Output a grayscale JPEG image. The dimension of obrazu must be 1. * rgb : Output an RGB JPEG image. The dimension of obrazu musi wynosić 3.

Jeśli format nie jest określony lub jest pustym ciągiem, domyślny format jest wybierany w funkcji liczby kanałów w image :

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • obraz: 3D z kształtem [height, width, channels] .

Atrybuty opcjonalne (zobacz Attrs ):

 • format: format obrazu na piksel.
 • jakość: Jakość kompresji od 0 do 100 (wyższa, tym lepsza i wolniejsza).
 • progresywny: Jeśli True, utwórz plik JPEG, który ładuje się progresywnie (od zgrubnego do dokładnego).
 • optim_size: Jeśli True, wydaj procesor/RAM, aby zmniejszyć rozmiar bez zmiany jakości.
 • chroma_downsampling: zobacz http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling .
 • Density_unit: Jednostka używana do określenia x_density i y_density : piksele na cal ( 'in' ) lub centymetr ( 'cm' ).
 • x_density: Poziome piksele na jednostkę gęstości.
 • y_density: Pionowe piksele na jednostkę gęstości.
 • xmp_metadata: Jeśli nie jest pusty, umieść te metadane XMP w nagłówku obrazu.

Zwroty:

 • Output : 0-D. Obraz zakodowany w formacie JPEG.

Konstruktory i destruktory

EncodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image)
EncodeJpeg (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input image, const EncodeJpeg::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

contents
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

ChromaDownsampling (bool x)
DensityUnit (StringPiece x)
Format (StringPiece x)
OptimizeSize (bool x)
Progressive (bool x)
Quality (int64 x)
XDensity (int64 x)
XmpMetadata (StringPiece x)
YDensity (int64 x)

Struktury

tensorflow:: ops:: EncodeJpeg:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla EncodeJpeg .

Atrybuty publiczne

zawartość

::tensorflow::Output contents

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

KodujJpeg

 EncodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image
)

KodujJpeg

 EncodeJpeg(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input image,
 const EncodeJpeg::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

ChromaDownsampling

Attrs ChromaDownsampling(
 bool x
)

Jednostka gęstości

Attrs DensityUnit(
 StringPiece x
)

Format

Attrs Format(
 StringPiece x
)

Optymalizuj rozmiar

Attrs OptimizeSize(
 bool x
)

Progresywny

Attrs Progressive(
 bool x
)

Jakość

Attrs Quality(
 int64 x
)

XGęstość

Attrs XDensity(
 int64 x
)

XmpMetadane

Attrs XmpMetadata(
 StringPiece x
)

Gęstość

Attrs YDensity(
 int64 x
)