Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Norma euklidesowa

#include <math_ops.h>

Oblicza euklidesową normę elementów w wymiarach tensora.

streszczenie

Zmniejsza input wzdłuż wymiarów podanych na axis . O ile parametr keep_dims nie jest prawdziwy, pozycja tensora jest zmniejszana o 1 dla każdego wpisu na axis . Jeśli keep_dims ma wartość true, zmniejszone wymiary są zachowywane z długością 1.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: Tensor do zmniejszenia.
 • oś: wymiary do zmniejszenia. Musi mieścić się w zakresie [-rank(input), rank(input)) .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • keep_dims: Jeśli prawda, zachowaj zmniejszone wymiary przy długości 1.

Zwroty:

 • Output : zredukowany tensor.

Konstruktorzy i niszczyciele

EuclideanNorm (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis)
EuclideanNorm (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis, const EuclideanNorm::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

KeepDims (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: EuclideanNorm :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla EuclideanNorm .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Norma euklidesowa

 EuclideanNorm(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis
)

Norma euklidesowa

 EuclideanNorm(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis,
 const EuclideanNorm::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)