Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

#include <array_ops.h>

Oblicz gradienty dla operacji FakeQuantWithMinMaxVars .

streszczenie

Argumenty:

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • num_bits: przepustowość kwantyzacji; od 2 do 8 włącznie.
 • wąski zakres: czy kwantyzować na 2 ^ num_bits - 1 odrębną wartość.

Zwroty:

 • Output backprops_wrt_input: wstecznie propagowane gradienty wrt dane wejściowe: gradients * (inputs >= min && inputs <= max) .
 • Output backprop_wrt_min: wstecznie propagowane gradienty wrt min parametr: sum(gradients * (inputs < min)) .
 • Output backprop_wrt_max: Gradienty wstecznie propagowane wrt max parametr: sum(gradients * (inputs > max)) .

Konstruktorzy i niszczyciele

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVarsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVarsGradient::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

backprop_wrt_max
backprop_wrt_min
backprops_wrt_input
operation

Publiczne funkcje statyczne

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsGradient :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla FakeQuantWithMinMaxVarsGradient .

Atrybuty publiczne

backprop_wrt_max

::tensorflow::Output backprop_wrt_max

backprop_wrt_min

::tensorflow::Output backprop_wrt_min

backprops_wrt_input

::tensorflow::Output backprops_wrt_input

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVarsGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVarsGradient::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Wąski zakres

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)