Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

#include <array_ops.h>

Oblicz gradienty dla operacji FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel .

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • gradienty: gradienty propagowane wstecznie powyżej operacji FakeQuantWithMinMaxVars , kształtują jeden z: [d] , [b, d] , [b, h, w, d] .
 • dane wejściowe: wartości przekazywane jako dane wejściowe do operacji FakeQuantWithMinMaxVars , mają taki sam kształt jak gradients . min, max: Interwał kwantyzacji, elementy pływające kształtu [d] .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • num_bits: przepustowość kwantyzacji; od 2 do 16 lat włącznie.
 • wąski zakres: czy kwantyzować na 2 ^ num_bits - 1 odrębną wartość.

Zwroty:

 • Output backprops_wrt_input: wstecznie propagowane gradienty z wejściami, kształt taki sam jak inputs : gradients * (inputs >= min && inputs <= max)
 • Output backprop_wrt_min: wstecznie propagowane gradienty wrt min parametr, kształt [d] : sum_per_d(gradients * (inputs < min)) .
 • Output backprop_wrt_max: wstecznie propagowane gradienty wrt max parametr, kształt [d] : sum_per_d(gradients * (inputs > max)) .

Konstruktorzy i niszczyciele

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

backprop_wrt_max
backprop_wrt_min
backprops_wrt_input
operation

Publiczne funkcje statyczne

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient .

Atrybuty publiczne

backprop_wrt_max

::tensorflow::Output backprop_wrt_max

backprop_wrt_min

::tensorflow::Output backprop_wrt_min

backprops_wrt_input

::tensorflow::Output backprops_wrt_input

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Wąski zakres

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)