Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Napełnić

#include <array_ops.h>

Tworzy tensor wypełniony wartością skalarną.

streszczenie

Ta operacja tworzy tensor kształtu dims i wypełnia go value .

Na przykład:

# Output tensor has shape [2, 3].
fill([2, 3], 9) ==> [[9, 9, 9]
           [9, 9, 9]]

tf.fill różni się od tf.constant na kilka sposobów:

 • tf.fill obsługuje tylko zawartość skalarną, podczas gdy tf.constant obsługuje wartości Tensor .
 • tf.fill tworzy Op na wykresie obliczeniowym, który konstruuje rzeczywistą wartość tensora w czasie wykonywania. W przeciwieństwie do tf.constant który osadza cały Tensor na wykresie z węzłem Const .
 • Ponieważ tf.fill ocenia w czasie wykonywania wykresu, obsługuje dynamiczne kształty oparte na innych tf.constant czasu wykonywania, w przeciwieństwie do tf.constant .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • ściemniacze: 1-D. Reprezentuje kształt tensora wyjściowego.
 • wartość: 0-D (skalarna). Wartość do wypełnienia zwróconego tensora.

(numpy) Odpowiednik np.full

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Fill (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input dims, :: tensorflow::Input value)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Napełnić

 Fill(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input dims,
 ::tensorflow::Input value
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const