Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: FusedPadConv2D

#include <nn_ops.h>

Wykonuje wypełnienie jako preproces podczas konwolucji.

streszczenie

Podobnie jak FusedResizeAndPadConv2d, ta operacja pozwala na zoptymalizowaną implementację, w której etap transformacji wypełnienia przestrzennego jest połączony z wyszukiwaniem im2col, ale w tym przypadku bez bilinearnego filtrowania wymaganego do zmiany rozmiaru. Połączenie wypełnienia zapobiega konieczności zapisywania wyników pośrednich jako całych tensorów, zmniejszając obciążenie pamięci i możemy uzyskać pewne korzyści w postaci opóźnień poprzez scalenie obliczeń transformacji. Atrybut data_format dla Conv2D nie jest obsługiwany przez tę operację, a zamiast tego używana jest kolejność „NHWC”. Wewnętrznie ta operacja wykorzystuje pojedynczy bufor magazynowania dla każdego wykresu, co oznacza, że ​​będzie blokować, jeśli wiele wersji jest uruchamianych równolegle. Dzieje się tak, ponieważ ten operator jest przede wszystkim optymalizacją w celu zminimalizowania zużycia pamięci.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • dane wejściowe: 4-D z kształtem [batch, in_height, in_width, in_channels] .
 • dopełnienia: macierz dwukolumnowa określająca rozmiary dopełnienia. Liczba wierszy musi być taka sama, jak ranga danych input .
 • filtr: 4-D z kształtem [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] .
 • kroki: 1-D długości 4. Krok okna przesuwnego dla każdego wymiaru input . Musi być w tej samej kolejności co wymiar określony w formacie.
 • padding: typ algorytmu dopełniania, który ma być używany.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

FusedPadConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input filter, StringPiece mode, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

FusedPadConv2D

 FusedPadConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input filter,
 StringPiece mode,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const