Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: FusedResizeAndPadConv2D

#include <nn_ops.h>

Wykonuje zmianę rozmiaru i wypełnienie jako preproces podczas konwolucji.

streszczenie

Często jest możliwe bardziej wydajne wykonywanie przekształceń przestrzennych w ramach etapu pakowania splotu, więc ta operacja pozwala na zoptymalizowaną implementację, w której te etapy są połączone ze sobą. Zapobiega to konieczności zapisywania wyników pośrednich jako całych tensorów, zmniejszając obciążenie pamięci i możemy uzyskać pewne korzyści w postaci opóźnienia przez scalenie obliczeń transformacji. Atrybut data_format dla Conv2D nie jest obsługiwany przez tę operację i domyślnie ustawiony jest na kolejność „NHWC”. Wewnętrznie ta operacja używa pojedynczego bufora magazynującego dla każdego wykresu, co oznacza, że ​​będzie blokować, jeśli wiele wersji jest uruchamianych równolegle. Dzieje się tak, ponieważ ten operator jest przede wszystkim optymalizacją w celu zminimalizowania zużycia pamięci.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • dane wejściowe: 4-D z kształtem [batch, in_height, in_width, in_channels] .
 • size: 1-D int32 Tensor 2 elementów: new_height, new_width . Nowy rozmiar obrazów.
 • dopełnienia: macierz dwukolumnowa określająca rozmiary dopełnienia. Liczba wierszy musi być taka sama, jak ranga danych input .
 • filtr: 4-D z kształtem [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] .
 • kroki: 1-D długości 4. Krok okna przesuwnego dla każdego wymiaru input . Musi być w tej samej kolejności co wymiar określony w formacie.
 • padding: typ algorytmu dopełniania, który ma być używany.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • resize_align_corners: Jeśli prawda, środki 4 narożnych pikseli tensorów wejściowych i wyjściowych są wyrównane, zachowując wartości w pikselach narożnych. Domyślnie false.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

FusedResizeAndPadConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input filter, StringPiece mode, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
FusedResizeAndPadConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input filter, StringPiece mode, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const FusedResizeAndPadConv2D::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

ResizeAlignCorners (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: FusedResizeAndPadConv2D :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla FusedResizeAndPadConv2D .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

FusedResizeAndPadConv2D

 FusedResizeAndPadConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input filter,
 StringPiece mode,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

FusedResizeAndPadConv2D

 FusedResizeAndPadConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input filter,
 StringPiece mode,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const FusedResizeAndPadConv2D::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

ResizeAlignCorners

Attrs ResizeAlignCorners(
 bool x
)