Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: LogSoftmax

#include <nn_ops.h>

Oblicza logi aktywacji softmax.

streszczenie

Dla każdej partii i i klasy j mamy

logsoftmax[i, j] = logits[i, j] - log(sum(exp(logits[i])))

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • logity: 2-D z kształtem [batch_size, num_classes] .

Zwroty:

  • Output : taki sam kształt jak logits .

Konstruktorzy i niszczyciele

LogSoftmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits)

Atrybuty publiczne

logsoftmax
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

logsoftmax

::tensorflow::Output logsoftmax

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

LogSoftmax

 LogSoftmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input logits
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const