Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: MatrixBandPart

#include <array_ops.h>

Skopiuj tensor ustawiający wszystko poza centralnym pasmem w każdej najbardziej wewnętrznej macierzy.

streszczenie

do zera.

Część band jest obliczana w następujący sposób: Załóżmy, że input ma k wymiarów [I, J, K, ..., M, N] , a następnie wyjście jest tensorem o tym samym kształcie, gdzie

band[i, j, k, ..., m, n] = in_band(m, n) * input[i, j, k, ..., m, n] .

Funkcja wskaźnika

in_band(m, n) = (num_lower < 0 || (mn) <= num_lower)) && (num_upper < 0 || (nm) <= num_upper) .

Na przykład:

# if 'input' is [[ 0, 1, 2, 3]
         [-1, 0, 1, 2]
         [-2, -1, 0, 1]
         [-3, -2, -1, 0]],

tf.matrix_band_part(input, 1, -1) ==> [[ 0, 1, 2, 3]
                    [-1, 0, 1, 2]
                    [ 0, -1, 0, 1]
                    [ 0, 0, -1, 0]],

tf.matrix_band_part(input, 2, 1) ==> [[ 0, 1, 0, 0]
                   [-1, 0, 1, 0]
                   [-2, -1, 0, 1]
                   [ 0, -2, -1, 0]]

Przydatne przypadki specjalne:

 tf.matrix_band_part(input, 0, -1) ==> Upper triangular part.
 tf.matrix_band_part(input, -1, 0) ==> Lower triangular part.
 tf.matrix_band_part(input, 0, 0) ==> Diagonal.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: tensor rangi k .
 • num_lower: tensor 0-D. Liczba zachowanych przekątnych. Jeśli wartość ujemna, zachowaj cały dolny trójkąt.
 • num_upper: tensor 0-D. Liczba superkośnych do zachowania. Jeśli wartość ujemna, zachowaj cały górny trójkąt.

Zwroty:

 • Output : Tensor rangi k o tym samym kształcie co wejście. Wyodrębniony tensor pasmowy.

Konstruktorzy i niszczyciele

MatrixBandPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input num_lower, :: tensorflow::Input num_upper)

Atrybuty publiczne

band
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

zespół muzyczny

::tensorflow::Output band

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

MatrixBandPart

 MatrixBandPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input num_lower,
 ::tensorflow::Input num_upper
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const