Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: MatrixDiagPartV2

#include <array_ops.h>

Zwraca podzieloną na partię przekątną część napinacza w pakiecie.

streszczenie

Zwraca tensor o k[0] -tej do k[1] -tej przekątnej wsadowego input .

Załóżmy, że input mają r wymiary [I, J, ..., L, M, N] . Niech max_diag_len będzie maksymalną długością spośród wszystkich wyodrębnionych przekątnych, max_diag_len = min(M + min(k[1], 0), N + min(-k[0], 0)) Niech num_diags będzie liczbą przekątnych do wyciąg, num_diags = k[1] - k[0] + 1 .

Jeśli num_diags == 1 , tensor wyjściowy ma rząd r - 1 ma kształt [I, J, ..., L, max_diag_len] i wartości:

diagonal[i, j, ..., l, n]
 = input[i, j, ..., l, n+y, n+x] ; when 0 <= n-y < M and 0 <= n-x < N,
  0               ; otherwise.
, gdzie y = max(-k[1], 0) , x = max(k[1], 0) .

W przeciwnym razie tensor wyjściowy ma rangę r o wymiarach [I, J, ..., L, num_diags, max_diag_len] z wartościami:

diagonal[i, j, ..., l, m, n]
 = input[i, j, ..., l, n+y, n+x] ; when 0 <= n-y < M and 0 <= n-x < N,
  0               ; otherwise.
gdzie d = k[1] - m , y = max(-d, 0) , a x = max(d, 0) .

Dane wejściowe muszą być co najmniej matrycą.

Na przykład:

input = np.array([[[1, 2, 3, 4], # Input shape: (2, 3, 4)
          [5, 6, 7, 8],
          [9, 8, 7, 6]],
         [[5, 4, 3, 2],
          [1, 2, 3, 4],
          [5, 6, 7, 8]]])

# A main diagonal from each batch.
tf.matrix_diag_part(input) ==> [[1, 6, 7], # Output shape: (2, 3)
                [5, 2, 7]]

# A superdiagonal from each batch.
tf.matrix_diag_part(input, k = 1)
 ==> [[2, 7, 6], # Output shape: (2, 3)
    [4, 3, 8]]

# A tridiagonal band from each batch.
tf.matrix_diag_part(input, k = (-1, 1))
 ==> [[[2, 7, 6], # Output shape: (2, 3, 3)
    [1, 6, 7],
    [5, 8, 0]],
    [[4, 3, 8],
    [5, 2, 7],
    [1, 6, 0]]]

# Padding = 9
tf.matrix_diag_part(input, k = (1, 3), padding = 9)
 ==> [[[4, 9, 9], # Output shape: (2, 3, 3)
    [3, 8, 9],
    [2, 7, 6]],
    [[2, 9, 9],
    [3, 4, 9],
    [4, 3, 8]]]

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: Tensor Rank r gdzie r >= 2 .
 • k: Przesunięcie po przekątnej. Wartość dodatnia oznacza przekątną, 0 odnosi się do głównej przekątnej, a wartość ujemna oznacza przekątne. k może być pojedynczą liczbą całkowitą (dla pojedynczej przekątnej) lub parą liczb całkowitych określających dolne i górne końce pasma macierzy. k[0] nie może być większe niż k[1] .
 • padding_value: wartość, którą ma wypełnić obszar poza określonym pasmem ukośnym. Wartość domyślna to 0.

Zwroty:

 • Output : wyodrębniona przekątna (y).

Konstruktorzy i niszczyciele

MatrixDiagPartV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input k, :: tensorflow::Input padding_value)

Atrybuty publiczne

diagonal
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

przekątna

::tensorflow::Output diagonal

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

MatrixDiagPartV2

 MatrixDiagPartV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input k,
 ::tensorflow::Input padding_value
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const